Uutiset

Ajankohtaista

Koronatiedote 5.3.2021

maalis 05. 2021 16:23 | Uutinen

Alueellinen ja kunnallinen tilannekuva

Alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion mukaan tämä hetkinen koronatilanne on Lapin sairaanhoitopiirin alueella kahden edellisviikon tasolla. Muoniossa tilanne on edelleen rauhallinen. Katso ajantasainen rokotustilanne tästä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tautitilanne on huonontunut nopeasti ja tällä hetkellä herkemmin tarttuva muuntovirus on valtaviruksena. Matkailun myötä tartuntariski on kasvanut muuallakin maassa. Asukkaiden ja matkailijoiden tulee noudattaa annettuja ohjeistuksia nyt erityisen huolellisesti. 

Koordinaatioryhmän aiempien päätösten katsottiin olevan epidemiariskien hallinnan kannalta ajan tasalla.

Lapin alueen ajankohtaiset suositukset ja rajoitukset ovat löydettävissä www.koronaturvallinenlappi.fi-sivuilta.

 

Aluehallintoviraston päätös tartuntatautilain 58 d mukaisesti

Tämän päiväisessä kokouksessaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä kävi läpi Lapin aluehallintoviraston antaman määräyksen tilojen turvallisesta käytöstä.  Määräyksellä Lapin aluehallintovirasto velvoittaa toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.

Lapin aluehallintovirasto velvoittaa toimijoita järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden (2) metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.

Määräys koskee kaikkia:

 • yksityisiä yhteisöjä,
 • säätiöitä ja muita oikeushenkilöitä,
 • yksityisiä elinkeinoharjoittajia pl. majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun 1§ 2 momentin 6 kohdan toimijoita,
 • kuntia ja kuntayhtymiä,
 • uskonnollisia yhdyskuntia ja
 • julkisoikeudellisia laitoksia.

58 d perusteella tehty määräys koskee toimijoiden  

 • sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun 
 • rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä. 

Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Lisäksi päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin.

Tilojen hallinnoinnista vastaavien tahojen on huolehdittava:

 1. asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;
 2. asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja
 3. tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Määräys on voimassa ajalla 8.3.–28.3.2021.

Aluehallintoviraston 4.3.2021 päätöksestä johtuen, olemme päivittäneet joiltakin osin kunnan palveluiden toteuttamista sekä ohjeistuksia. Päivitykset ovat voimassa 8.3. – 28.3.2021 asti ja ovat seuraavat:

Kirjasto ja omatoimikirjasto ovat auki normaalisti

Kirjasto ja omatoimikirjasto ovat auki normaalin aukioloaikojen puitteissa. Asiakkaita opastetaan ja ohjataan määräysten noudattamisessa, kuten riittävän vähintään kahden metrin turvavälin pitämisessä. Siivousta tehostetaan.

 

Kirjastoautoon vain yksi perhe/asiakas kerrallaan

Yhteispohjoismainen kirjastoauto liikennöi kotimaan reiteillä normaalisti. Kirjastoautossa asioidaan yksi perhe tai asiakas kerrallaan, koska auton tila ei mahdollista kahden metrin turvavälin pitämistä muihin henkilöihin.

 

Tapahtumia ja yleisötilaisuuksia siirretään myöhemmin pidettäviksi

Lapin aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 6 (kuusi) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 2.3. - 28.3.2021. Tämä päätös korvaa aiemman Lapin aluehallintoviraston 19.2.2021 antaman päätöksen (LAAVI/273/2021).

Muonion kunnan järjestämät yleisötilaisuudet ja tapahtumat on peruttu tuolta ajanjaksolta.

 

Kunnan kokoontumistiloja ei varata ulkopuolisille

Kyläpirttiä, valtuustosalia, kokoustiloja ja auditoriota ei varata ulkopuolisille. Tämä siksi, että kunta on velvollinen valvomaan, että omistamissaan tiloissa noudatetaan AVI:n asettamaa turvavälimääräystä. Valvontaa on käytännössä mahdoton varmuudella toteuttaa tilanteissa, joissa tiloja käyttää organisaation ulkopuolinen taho. Kunta tekee tarvittavat tilamuutokset kokoustiloihin sekä yksiköiden sosiaalitiloihin. Kunnan päätöksentekoelimet ohjataan kokoustamaan ensisijaisesti valtuustosaliin ja auditorioon. Kunnassa suositaan sähköisiä kokouksia.

Huom! Hävikkiruoanjakelu tapahtuu jatkossakin Kyläpirtin pihalla.

 

Kuntosali ja liikuntasali toimivat ajanvarauksella

Kunnan kuntosali ja liikuntasali toimivat ajanvarauksella vain yksi varaus kerrallaan. Kuntosalilla jokainen käyttäjä huolehtii laitteiden desinfioinnista ennen ja jälkeen käytön.

 

Kielan Nappulanurkka on pois käytöstä, Työpajan kirpputori on kiinni

Omatoimiseen leikkimiseen tarkoitettu sisäleikkipaikka Nappulanurkka Kielassa on pois käytöstä. Leikkipaikassa ei ole tilan hallinnoijan puolesta valvontamahdollisuutta, joten tilaa ei saa toistaiseksi käyttää.

Työpajan kirpputori pysyy kiinni.

 

Lappian ravintolassa voi ruokailla ainoastaan oppilaat ja henkilökunta

Lappian ravintola on suljettuna hiihtolomaviikon 10. Ruoan jakelut hoidetaan normaalisti.

15. - 26.3 ravintolasta voi käydä ostamassa noutolounasta. Ruokalassa voi ruokailla ainoastaan Lappian ja lukion oppilaat ja henkilökunta.

 

Harrastustoiminta

Muonion kunnassa 22.2.2021 tehdyt muutokset liittyen mm. liikunta- ja harrastustoimintaan ovat voimassa 14.3. asti tai kunnes toisin ilmoitetaan.  Katso tästä taulukosta kunnassa voimassa olevat linjaukset harrastusten ja tilojen käytön osalta. (taulukkoa päivitetty 15.3.2021)

 

Takaisin