Uutiset

Ajankohtaista

Koronatiedote 8.4.2021

huhti 08. 2021 18:19 | Uutinen

Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä on tehnyt päätöksen alueen siirtymisestä takaisin epidemian perustasolle. Muonion kunnan koronatilanne on vakaa ja rauhallinen.

Jotta koronatilanne säilyy rauhallisena, toivomme, että koronasuosituksia ja –rajoituksia noudatetaan:

 • älä lähde sairaana julkisiin paikkoihin; hakeudu koronatestiin lievistäkin koronavirukseen viittaavista oireista. Katso ohjeet testiin hakeutumisestä kunnan verkkosivuilta.
 • huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä vähintään kahden metrin turvaväleistä
 • kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille tiloissa ja paikoissa, joissa kahden metrin turvavälejä ei ole mahdollista pitää
 • lataa puhelimeesi Koronavilkku -sovellus

Seuraathan Lapin koronasäätä sekä Lapin alueen ajankohtaisia suosituksia ja rajoituksia täältä.

 

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoitukset 20 hlöä

Lapin aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta.

Määräys on voimassa 12.4. – 11.5.2021.

Kokoontumisrajoitus huomioidaan Muonion kunnan järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

 

Yli 16-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan tauot päättyvät 11.4.2021

Yli 16-vuotiaiden ryhmätoiminnan keskeytys ei ole enää tarpeen ja Muonion kunnan osalta ryhmätoiminnan tauot harrastuksissa päättyvät 11.4.2021 Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmän suositusten mukaisesti. Ryhmäliikunnassa ja salin käytössä jatketaan mm. porrastuksia.

Lapin sairaanhoitopiirin rajojen ylittäviä urheilu- ja liikuntatapahtumia ei suositella järjestettävän 24.4. saakka. Suositus koskee kaikenikäisiä yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa. Suositus ei koske maajoukkuetoimintaa eikä SM- ja 1-divisioonatason kilpailutapahtumia.

 

Aluehallintoviraston määräys tartuntatautilain 58 d mukaisesti

Määräyksellä Lapin aluehallintovirasto velvoittaa toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.

Lapin aluehallintovirasto velvoittaa toimijoita järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden (2) metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.

Määräys koskee kaikkia:

 • yksityisiä yhteisöjä,
 • säätiöitä ja muita oikeushenkilöitä,
 • yksityisiä elinkeinoharjoittajia pl. majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun 1§ 2 momentin 6 kohdan toimijoita,
 • kuntia ja kuntayhtymiä,
 • uskonnollisia yhdyskuntia ja
 • julkisoikeudellisia laitoksia.

Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Lisäksi päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin.

HUOM! Määräys ei koske tilanteita, joissa säännöksessä tarkoitettuja tiloja käytetään vuonna 2005 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten liikuntaan tai muuhun harrastustoimintaan. Näissä tilanteissa toiminta tulee järjestää opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 2.2.2021 antamien ohjeiden mukaan.

Määräys on voimassa ajalla 31.3. - 11.4.2021.

 

Muonion kunta odottaa mahdollista Lapin Avin uutta päätöstä määräyksen purkamiseksi tai jatkamiseksi. Mikäli määräyksen voimassaoloaikaa ei jatketa, voidaan kunnan tiloja antaa jälleen ajanvarauksella varattavaksi ulkopuolisten toimijoiden käyttöön:

 • kokoustilat
 • Kyläpirtti
 • kirjaston monitoimitila

Tiedotamme tästä lisää myöhemmin.

 

Muut suositukset ja muutokset kunnan palveluissa 12.4. alkaen

 • kuntosalilla voi olla kaksi varausvuoroa samanaikaisesti
 • työpajan kirpputoritoimintaa valmistaudutaan käynnistämään ja kirpputori pyritään avaamaan viimeistään 19.4.
 • Laajaa etätyöskentelyä suositellaan työpaikoilla, joissa se on mahdollista. Myös Muonion kunnan työntekijät tekevät etätyötä mahdollisuuksien mukaan, joten sovithan asioinnista kunnanvirastolla etukäteen.

 

Nuoristoimen toiminnoissa noudatetaan seuraavia käytäntöjä:

 • vahva maskisuositus
 • ohjeistukset hyvästä käsi-ja yskimishygieniasta
 • max 20 osallistujaa toiminnoissa (sisältää 2 ohjaajaa)
 • Avoimet nuorten tilaillat jatkossa kaikille yli 13 –vuotiaille
 • Etsivän nuorisotyön perjantaikahvit 16-29 –vuotiaille
 • Nuorisotoimen toiminnoissa jälleen käytössä juoma- ja ruokatarjoilu
Takaisin