Uutiset

Ajankohtaista

Muonion Master Plan keskustaajaman kehittämisen moottorina

elo 31. 2020 15:45 | Uutinen

Muonion kunnan keskustan seudun kehittämisen tarve lähti keskustaajaman elinvoimaisuuden säilyttämisestä, elinympäristön laadun turvaamisesta ja liiketoiminnan näkökulmasta vetovoimaisena ympäristönä kehittymisestä. EAKR -rahoitteisen (Lapin Liitto) Muonion Master Plan -hankkeen tavoitteena oli luoda edellytyksiä liiketoiminnalle, edistää pk-yritysten kilpailukykyä ja Muonion keskustaajaman vetovoimaisuutta.


Master Plan -kehittämissuunnitelmassa kuuluu kohderyhmien ääni


Muonion keskustaajaman kehittämissuunnitelma ja tiekartta, Master Plan, valmistui elokuussa 2020. Asiantuntijayrityksenä projektissa toimi FCG ja hankkeen lopputulos, Master Plan, syntyi monien toimijoiden yhteistyönä. Hankkeen aikana mm. tutkittiin trendejä, haastateltiin alueen yrityksiä, tehtiin laaja verkkokysely kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja opiskelijoille sekä järjestettiin avoimia työpajoja ja sparraustiimejä. Hankkeen etenemistä seurasi ja ohjasi monialainen ohjausryhmä. Prosessi oli osallistava ja lopputuloksessa näkyy aidosti alueen yrittäjien, kehittäjien ja kuntalaisten kädenjälki.


Tarjolla onnellisten osakkeita


"Muoniolainen elämäntyyli huokuu luonnonläheistä onnellisuutta, josta matkailijoilla, kuntalaisilla, vapaa-ajanasukkailla ja yrittäjillä on mahdollisuus lunastaa oma onnellisten osake." Tähän on kiteytetty Master Planin kantava teema ja yhteinen näkymä. Muonion keskustaajaman tavoitetilana on kehittyä elinvoimaiseksi ja houkuttelevaksi elinkeinoympäristöksi, vetovoimaiseksi matkailukohteeksi sekä viihtyisäksi asuinympäristöksi. Kehittämisteemoja tuleville vuosille ovat matkailu & virkistys, hyvinvointi & terveys, asumisen & uudet työntevon tavat sekä luonnontuoteala & kiertotalous. Jokaisesta teemasta on valittu kehittämisen painopisteet, joista on hankkeen aikana johdettu liiketoimintakonsepteja sekä kärkihankkeita kuten esimerkiksi Jerisjoen surffiaaltohanke, jakamistalous osana asumista sekä arktisen luonnontuotealan brändäys. Keskeisessä roolissa kaikkien teemojen osalta on liiketoimintaympäristön ja infran kehittämistoimet elinvoimaisuuden edistämisen mahdollistajina; tällaisia ovat mm. kaavoitustoimenpiteet, opastus, viihtyisyys, jätehuolto ja liikennejärjestelyt keskustaajamassa.

Muonion kunnahallitus on kokouksessaan 24.8.2020 hyväksynyt kehittämissuunnitelman, joka ohjaa osaltaan jatkossa Muonion kunnan kehittämistyötä kuten esim. tuote- ja palvelukehitystä, maankäytön suunnittelua, pk-yritystoiminnan ja -verkostojen syntymistä sekä investointeja tulevaisuudessa. Pitkällä aikavälillä toimien odotetaan vaikuttavan positiivisesti alueen työllisyyteen, talouteen, muuttoliikkeeseen, matkailuun sekä liiketoimien kannattavuuteen. Hankkeen kesto: 1.3. – 31.8.2020. Hankkeen kustannusarvio 78 430 €, josta EAKR-rahoituksen osuus 62 744 € (80%). Hanketta rahoitti Lapin Liitto (EAKR) ja Muonion kunta.

Master Planin tiivistelmään pääset tutustumaan tästä.


Lisätietoja antaa:
Kaisa Kylä-Kaila, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi, p. 040 489 5153

Takaisin