Uutiset

Ajankohtaista

Muonion kunnan koronatiedote 3.6.2020

kesä 03. 2020 09:26 | Uutinen

Koronarajoituksista luovutaan asteittain ja hallitusti 1. kesäkuuta alkaen. Lievennyksiä on tullut muun muassa kokoontumisrajoituksiin, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen sekä julkisten tilojen aukioloon. Myös ravintolat ja kahvilat on avattu asiakkaille tietyin rajoituksin. 

Hallituksen toimilla pyritään estämään viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja suojelemaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Tavoitteena on, että epidemiaa onnistutaan hillitsemään niin, että se haittaa mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista. Hallituksen hybridistrategiassa nojaudutaan rajoitustoimien hallinnan ja asteittaisen purkamisen ohella testaa, jäljitä, eristä ja hoida -periaatteen toteuttamiseen.

Muoniossa on toistaiseksi onnistuttu koronavirusepidemian hallitsemisessa erinomaisesti ja tavoitteena on edelleen sitoutuneesti hallituksen linjauksia noudattamalla pitää koronavirusepidemia otteessa. Alueella ei ole todettua koronaepidemiaa. Hallituksen ja toimivaltaisten viranomaisten antamia ohjeita noudatetaan ja tilanteen kehittymistä seurataan tiiviisti kunnan toimesta.

Kaikissa portaittain aukeavissa tiloissa, toimipisteissä ja toiminnoissa tehostetaan siivousta, ohjeistetaan käyttäjiä huolehtimaan hygieniasuosituksista ja valvotaan kokoontumisrajoitusten toteutumista. Kunnan tilojen ja laitteiden käyttäjiltä edellytetään vastuullista toimintaa ja ohjeiden noudattamista. Tarpeen vaatiessa ohjeistuksia ja rajoituksia muutetaan. Ohjeita täydennetään tilanteen mukaan kunnan verkkosivuilla www.muonio.fi/koronavirus .

 

Rajoitusten purkamisen tilanne Muoniossa 1.6.2020

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vierailut vanhustenhoidonyksiköissä Marjapaikassa ja Ojusniityssä ovat sallittuja erityisjärjestelyin. Ohjeistusta muutetaan muuttua, jos koronatilanne kunnassa muuttuu.

Ohjeistus vierailuihin:

 • vierailujen ajankohta sovitaan henkilökunnan kanssa
 • huolehditaan hyvästä käsihygieniasta
 • vierailujen aikana käytetään suunenäsuojusta sekä vierailija että asukas
 • turvaväliä noudatetaan
 • yksi vieras päivässä
 • vierailijalla ei saa olla lieviäkään ylähengitystieoireita

Yksiköiden sisällä rajoitustoimia ei toistaiseksi pureta, mikä tarkoittaa mm. kokoontumisrajoitusten säilymistä. Työntekijät eivät vaihda työpistettä yksiköstä toiseen ja henkilökunta työskentelee suunenäsuojusta käyttäen. Siivousta on tehostettu koko epidemian ajan lisätyllä henkilöstöresurssilla. Jos asukkaan vointi huononee äkillisesti tai kyseessä on saattohoitotilanne, vierailujen toteuttaminen arvioidaan tapauskohtaisesti.

Vierailut Karpalossa tehdään ulkona, ja näistä sovitaan henkilökunnan kanssa. Vierailuissa noudatetaan samoja suoja- ja hygieniaperiaatteita kuin Marjapaikassa sekä Ojusniityssä.

Naalo avaa toimintansa 3.8.2020 alkaen, heinäkuu on lomakuukausi. Kehitysvammaohjaaja järjestää yksilöllisempää viriketoimintaa kesäkuussa Naalon asiakkaille sopien Karpalossa ja kotona asuvien kanssa aikatauluista.

Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa, erityistä huomiota tulee kiinnittää käsi- ja yskimishygieniaan, suojautumiseen, turvavälisuosituksiin ja kokoontumisrajoituksiin. Muonion kunta järjestää myös kesän ajan ruoka-, päivittäistavara- ja lääkekuljetukset yli 70-vuotiaille ja muille karanteenia vastaavissa olosuhteissa oleville kotiin, mikäli henkilöllä ei ole omia sosiaalisia kontakteja tätä tekemään. Voit olla yhteydessä vanhustyön ohjaajaan Pirkko Kuruun, p. 040 724 4025 tai kotipalvelun lähiesimieheen Katriina Sieppiin, p. 040 645 2110 ma-pe klo 7 – 16.

Ikäihmisten +65 toimintatuokioita ei järjestetä kesällä. Nappulanurkka aukeaa 1.8. alkaen

Terveydenhoito

Koronavirusepidemiassa on rauhallinen vaihe Muoniossa ja Enontekiöllä, laboratoriovarmistettuja tapauksia ei ole todettu. Koronaviruspotilaiden hoitoon on varauduttu, mutta sen rinnalla pyritään mahdollistamaan muiden sairauksien hoito ja jatkuvuus mahdollisimman hyvin, ja normaalitoimintoja on käynnistetty uudelleen. Asioiminen terveyskeskuksessa on turvallista ja vastaanottojen toiminta on palannut normaaliksi.

Leviämisen estäminen

Suunenäsuojuksen käyttö on toisten huomioonottamista parhaimmillaan.  Oireeton levittäjä saattaa aiheuttaa tietämättään sairauden muille.  Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto suosittelee, että kaikki käyttäisivät yhteisissä julkisissa tiloissa suojaimia: terveysasemilla, kaupoissa ja huoltoasemilla ja muissa julkisissa tiloissa.  Suojaimet voivat olla kankaisia tai kertakäyttöisiä, mutta kun tarpeeksi moni niitä käyttää, pysähtyy viruksen eteneminen väestössä.  Kankainen maski ei suojaa käyttäjäänsä virustartunnalta yhtä hyvin kuin sairaalakäyttöön suunnitellut kertakäyttömaskit mutta sellainen vähentää huomattavasti viruksen leviämistä ympäristöön.  Kasvomaskit eivät ole olleet osa normaalia varustautumista ennen korona-kevättä, eikä niiden käyttämisestä ole valtakunnallista linjausta, mutta jos haluamme, että vanhukset ja riskiryhmiin kuuluvat selviävät, ja pääsevät turvallisemmin pois koteihin rajoittuneesta elämästään, niin hengityssuojaimien käyttäminen kuuluu jokaiselle siihen asti, että virus on kadonnut keskuudestamme.

Muut tärkeät keinot ovat käsien saippuapesu, käsien desinfiointi, suojatusti yskiminen esimerkiksi nenäliinaan ja etäisyyden ylläpitäminen muihin ihmisiin, sekä isompien kokoontumisten välttäminen. 

Omaisten vierailuja varten vuodeosastolla on tehty järjestelyjä, joissa taudin leviämisen riski on minimoitu. Olennaista on vierailijoiden vähäisyys, eli mielellään yksi kerrallaan vierailulla, yhden hengen huoneiden käyttäminen aina kun mahdollista, vierailuajan lyhentäminen 15 minuuttiin, hengityssuojaimien oikea käyttö ja käsien pesu heti osastolle tulon jälkeen. Infektio-oireisena tai sairaana ei saa vierailla. Tabletilla tapahtuvaa yhteydenpitoa tullaan järjestämään etäyhteyden mahdollistamiseksi.

Testaaminen

Viruksen aiheuttamat tartunnat pyritään minimoimaan ja epidemian leviäminen estämään taudin tehokkaalla osoittamisella ja sen kantajien eristämisellä.  Näytteitä otetaan viikon jokaisena päivänä.  Mikäli sinulla tai lähipiirissäsi on oireita tai altistuksia virukseen liitettyyn taudinkuvaan, eli flunssaoireisiin, suolisto-oireisiin tai muihin yleistilaan vaikuttaviin oireisiin, niin ota puhelimitse yhteyttä terveyskeskukseen virka-aikana 040 703 1147 ja klo 16-21 sekä viikonloppuisin päivystävän sairaanhoitajan numeroon 040 714 2845. 

Aktiivisella testaamisella voidaan seurata viruksen esiintymistä ja siinä tapahtuvia mahdollisia muutoksia rajoitustoimien muuttuessa. Testauksen avulla tartuntaketjut pystytään selvittämään ja jatkotartunnat estämään ja viruksen leviäminen pysäyttämään mahdollisimman tehokkaasti väestössä. Löytämällä tartunnan saaneet saadaan viruksen eteneminen pysähtymään ja mahdolliset tarvittavat hoidot alkamaan oikea-aikaisesti.

Vapaa-ajan toiminta

Enintään 50 hengen yleisötilaisuudet sallitaan kesäkuun 1. päivästä alkaen. Rajoitukset koskevat sisä- ja ulkotiloissa järjestettyjä julkisia tilaisuuksia eli yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen kielletään hallituksen linjauksen mukaisesti 31.7.2020 asti. Yli 50 ja enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin. Aluehallintovirastot ovat asettaneet tällaisten kokousten ja tilaisuuksien järjestämisen ehdoiksi sen, että kokoontuminen järjestetään noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Näin ollen myöskään Muoniossa ei tulla järjestämään suuria yleisötilaisuuksia kesän aikana. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.

Kirjasto ja kulttuuri

1.6.2020 alkaen kirjasto on auki kesäaukioloaikoja noudattaen:

 • ma, ke ja to klo 11.00 – 18.00
 • ti ja pe klo 10.00 – 16.00
 • Juhannusaattona kirjasto on suljettu, juhannuksen aaton aattona auki klo 10.00 – 15.00.

Yhteispohjoismaisen kirjastoauto liikennöi Muonio – Enontekiö –reiteillä normaalin aikataulun mukaisesti.

Muonion kotiseutumuseo on avoinna kesällä 2020 23.6. - 15.8. ti - la klo 11.00 – 17.00.

Kulttuuritarjontaa pyritään järjestämään kesällä ulkoilmassa kokoontumisrajoitusten ja muiden viranomaissuositusten puitteissa. Kulttuuritarjonnasta tiedotetaan kunnan verkkosivuilla.

Nuoriso

Nuorisotila Tippala on auki kesän aukioloaikoja noudattaen:

 • ti klo 14.00 – 16.00 syksyllä aloittavat 5-6 -luokkalaiset
 • ti ja to klo 16.00 – 20.00 syksyllä aloittavat 7 -luokkalaiset ja sitä vanhemmat
 • pe klo 17.00 – 21.00
 • pe klo 13.00 – 16.00 perjantaikahvit yli 16-vuotiaille

Nuorisotoimi järjestää kesällä myös pallopelituokioita:

 • ke klo 14.00 – 16.00 pallopelit 4-7 –luokkalaisille (aloitus urheilukentältä)
 • to klo 14.00 – 16.00 pallopelit 8 –luokkalaisille ja sitä vanhemmille (aloitus urheilukentältä)

Liikunta

Kuntosalille pääsee harjoittelemaan ajanvarauksella. Yhden vuoron kesto on 1h 15min ja sama henkilö voi varata itselleen yhden vuoron kerrallaan, jotta mahdollisimman moni pääsee käyttämään kuntosalia. Mikäli et aio käyttää varaamaasi vuoroa, peru se mahdollisimman pian. Kuntosalille pääsee sisälle vanhalla sisäänkulkulätkällä. Kuntosalivuoroja voi varata sähköisestä kalenterista kunnan verkkosivuilta.

Kaukalossa sijaitsevan hiekkatekonurmen/tenniskentän ajanvaraus on vaihtoaition postilaatikon vihossa.

Liikuntatoimi järjestää kesällä toimintaa:

 • ma ja ke klo 12.00 – 13.00 ulkoiluleikkikerho tuleville 1.-3. –luokkalaisille kaukalolla
 • ma klo 19.15 Tuu pelaan futista ässäkentälle! tarkoitettu kaikille
 • ma ja ke klo 18.15 – 19.00 ilmainen kehonpainoharjoittelu kaikenkuntoisille yhtenäiskoulun parkour kentällä

Katso tarkemmat tiedot kunnan verkkosivuilta.

Kyläpirtti

Kyläpirttiä voi varata alle 50 osallistujan tilaisuuksille. Kyläpirttiä voi varata sähköpostitse osoitteesta kylapirtti@muonio.fi . Varaustilannetta voi tarkastella Kyläpirtin omasta kalenterista.

Työpaja

Muonion työpajan toiminta on käynnistynyt. Työpajan kirpputori on siirtynyt kesätauolle ja pysyy näin ollen kiinni.

Torstaitorit pyörähtävät käyntiin 24.6.2020 alkaen.

Muut kunnan palvelut

Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi, Muonion kunnan henkilöstö tekee etätöitä edelleen mahdollisimman paljon. Vain välttämättömät työtehtävät hoidetaan paikan päällä, muilta osin työtehtävien hoitamisessa käytetään etäyhteyksiä, puhelinta ja sähköpostia. Kotimaan virkamatkoissa käytetään tarkkaa harkintaa, ulkomaan virkamatkoja ei toistaiseksi tehdä. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen.

Etätyösuosituksen noudattaminen vaikuttaa kunnanviraston aukioloaikoihin. Kunnanvirastolla ja Virtu-pisteellä voi asioida ajanvarauksella. Ajan voi varata suoraa siltä henkilöltä, jota asia koskee tai kunnan vaihteesta ma - pe klo 8.30 - 15.30 välisenä aikana p. 0400 686 211. Postit voi jättää kunnan viraston ulko-oven vasemmalla puolella olevaan postilaatikkoon. Virallinen ilmoitustaulu on klo 8.30 - 15.30 teknisen toimiston eteisessä. Teknisen toimiston eteisestä löytyy myös TE-palveluiden lomakkeita, joilla voi ilmoittautua työnhakijaksi (lomake tulee postittaa itse TE-toimistoon).

Kunnanviraston ovet aukeavat 3.8.2020 alkaen tai kunnes toisin ilmoitetaan.

Toimielinten kokouksissa suositaan sähköistä kokouskäytäntöä mahdollisuuksien mukaan.

Yksinyrittäjän avustus

Yksinyritykset, joiden kotikunta on Muonio, voivat hakea Muonion kunnalta 2000 euroa korvausta koronavirustilanteen aiheuttamien taloudellisten menetysten korjaamiseksi. Tukea myönnetään kunnalle valtion (TEM) myöntämien määrärahojen puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Yksinyrittäjän avustusta on Muoniossa myönnetty 31.5.2020 mennessä 31:lle yritykselle, yht. 62 000€:n edestä. Muonion kunnalle on myönnetty valtionavustusta käytettäväksi avustuksiin yht. enintään 188 000€. Tukea on runsaasti jakamatta, joten jos olet yksinyrittäjä, tutustu kriteereihin ja hae tukea!

Muut rajoitukset

Hallituksen linjauksen mukaan kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita. Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella, ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin.

 

3.6.2020 Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja

0400 477 723, laura.enbuska-maki@muonio.fi

 

Lisätietoja Muonion kunnan palveluista poikkeustilan aikana:

Muonion koronasivu

Takaisin